Krzysztof Bełech

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, założyciel SATUS

Krzysztof Bełech

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, założyciel SATUS
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
+1-112-2223-33
contact@goodlayerswp.com

Biografia

Założyciel SATUS, realizuje: zarządzanie strategiczne i politykę inwestycyjną, rozwój współpracy z partnerami i instytucjami naukowo badawczymi, ocenę inwestycji, monitoring, wyjścia z inwestycji, marketing.

W strukturze dodatkowo pełni funkcję Członka Komitetów Inwestycyjnych JCI Venture, FZ KPT, AI NOT. Zarządzał procesami oceny kilkuset projektów inwestycyjnych,zakończonych kilkudziesięcioma wejściami kapitałowymi. Współzałożyciel BDM TFI SA. W latach 1996-2002 makler papierów wartościowych, dyrektor handlowy firmy VEGA S.A., a także partner w firmie doradczej Finbud Consulting.

W ramach prowadzonej działalności doradczej zrealizował prace przygotowawcze kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych i transakcji kapitałowych. Autor kilkunastu podręczników, wytycznych i modeli do przygotowania oraz oceny inwestycji, m.in. dla Ministerstwa Gospodarki, urzędów marszałkowskich, funduszy ochrony środowiska, instytucji otoczenia biznesu.