Jacek Szarek

dyrektor– redaktor naczelny, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie

Jacek Szarek

dyrektor– redaktor naczelny, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie

Biografia

Kierując oddziałem TVP dba o rozwój nowych technologii, bo telewizja nie może dzisiaj być obecna jedynie w tradycyjnym telewizorze. TVP Rzeszów korzysta z aplikacji takich jak TVP Stream czy też telewizja hybrydowa Hbb. W 2014 r. powstał wirtualny kanał TVP Bieszczady dostępny na urządzeniach mobilnych. Kontynuacją tego przedsięwzięcia jest serwis TVP Bieszczady stale obecny na Platformie Hybrydowej TVP. Telewizja Rzeszów, we współpracy z Ośrodkiem TVP Technologie, stara się być prekursorem nowych rozwiązań poszerzających możliwości dotarcia do widzów.