Dr inż. Robert Sitarz

Specjalista ds. R&D w TOP S.A.

Dr inż. Robert Sitarz

Specjalista ds. R&D w TOP S.A.

Biografia

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie m. in.: optymalizacji, odkrywania wiedzy z danych (data mining), identyfikacji oraz prognozowania trendów. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Zajmuje się m.in. pracą nad narzędziami informatycznymi oferującymi wsparcie decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie m.in. w obszarach: prognozowania sprzedaży, optymalizacji zaopatrzenia, identyfikacji czynników wpływających na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.