dr Arkadiusz Lewicki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

dr Arkadiusz Lewicki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Biografia

Uczestnik prestiżowego programu stażowego dla innowatorów polskiej nauki „Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization” zrealizowanego w 2012 r. na Stanford University oraz w firmach IT Silicon Valley. Zastępca kierownika Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania realizujący prace naukowo-badawcze zarówno dla sektora MŚP, jak i w ramach grantów z dziedziny określanej mianem „Soft Computing”.

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w dziedzinie nauki techniczne/informatyka do oceny merytorycznej wniosków „Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów”, a także ekspert i konsultant Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ. Projektant oraz twórca wielu wdrożonych aplikacji informatycznych. Certyfikowany programista firmy Oracle, IBM oraz Microsoft. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członek IEEE. Dydaktyk posiadający wielu laureatów i finalistów krajowych konkursów informatycznych.

Autor zadań do Kuratoryjnego KP z Informatyki w 2004 r., Międzynarodowego Karpackiego Konkursu Informatycznego w 2007 r., licznych publikacji konferencyjnych oraz autorskich programów nauczania. Ukończył wiele szkoleń potwierdzonych egzaminami praktycznymi takich jak np.: Java SL275, SL285, SL310, czterosemestralny kurs Cisco (CCNA oraz CCNP), programowanie w języku skryptowym pod Lotus Notes, Visual Basic 6 #1016, #1303 (Fundamentals), #1013 (Development), SuSE Linux Enterprise Server 10 Administration, SuSE Linux Enterprise Server 10 Advanced Administration, interpersonalny kurs komunikacji dydaktycznej, zarządzanie projektami informatycznymi, metodologia badań naukowych.

Prowadzący liczne szkolenia w sektorze MŚP oraz pozalekcyjne zajęcia z programowania z młodzieżą wybitnie uzdolnioną, również w Szkole Matematyczno-Informatycznej fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”. Recenzent czasopisma z lity filadelfijskiej: Neurocomputing. Wielokrotnie wyróżniany indywidualną nagrodą Rektora i Kanclerza za wysoki poziom doktoratu, wyniki w pracy naukowo-badawczej oraz zaangażowanie w realizację projektów.