Dariusz Nowak

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.

Dariusz Nowak

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.

Biografia

W 2010 roku ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na kierunku Informatyka oraz w 2014 roku studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na kierunku Mechanika. Zatrudniony od 2011 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Już w trakcie studiów magisterskich, jako uczestnik studenckich kół naukowych, prowadził prace badawcze nad pokładowymi systemami sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych.