Bogdan Michałek

Założyciel i Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o.

Bogdan Michałek

Założyciel i Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o.

Biografia

Od prawie 20 lat aktywnie związany z branżą informatyczną. Współzałożyciel Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej, założyciel i Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o. – jednej z największych firm Klastra IT. Członek stowarzyszenia IPMA Polska, doświadczony Project Manager z certyfikatem IPMA level C, coach, licencjonowany trener z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Zaangażowany w szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Opracowywał, a także koordynował projekty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami i controllingu. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt dużych projektów i programów strategicznych. Kieruje pracami zespołu tworzącego i wdrażającego nowoczesne narzędzia informatyczne dla przedsiębiorstw i jednostek ochrony zdrowia.