Znaczenie projektów innowacyjnych w gospodarce regionu.

13 mar 2013
10:10 - 10:30
Hotel Rzeszów

Znaczenie projektów innowacyjnych w gospodarce regionu.

Krzysztof KŁAK

Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.