Powitanie, otwarcie Kongresu

13 mar 2013
09:00 - 09:10
Hotel Rzeszów

Powitanie, otwarcie Kongresu

Wojciech MATERNA Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka