Zintegrowana innowacyjność na przykładzie implementacji w Hotelu Heron.

27 paź 2016
16:15-16:35
Rzeszów

Zintegrowana innowacyjność na przykładzie implementacji w Hotelu Heron.

Tomasz OLENIACZ | Wiceprezes Zarządu

Vegacom S.A.