Systemy B2B & e-commerce i możliwości współfinansowania ze środków UE.

13 mar 2013
11:15 - 11:35
Hotel Rzeszów

Systemy B2B & e-commerce i możliwości współfinansowania ze środków UE.

Paweł PRENETA
Kierownik projektów, Ideo Sp. z o.o.