Private cloud jako jedna z szans na optymalizację kosztów IT.

13 mar 2013
12:50 – 13:10
Hotel Rzeszów

Private cloud jako jedna z szans na optymalizację kosztów IT.

Michał ROMANOWSKI
Marketing Manager, Beyond.pl