Prezentacja Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej

19 paź 2017
10:05 – 10:15

Prezentacja Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Wojciech MATERNA | Prezes Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej, Partnerzy