Powitanie, otwarcie Kongresu

22 paź 2015
10:00 –10:10

Powitanie, otwarcie Kongresu