Ochrona patentowa w kraju i zagranicą. Przykładowe rozwiązania wspomagane programem do maszyn cyfrowych.

13 mar 2013
11:35 - 11:55
Hotel Rzeszów

Ochrona patentowa w kraju i zagranicą. Przykładowe rozwiązania wspomagane programem do maszyn cyfrowych.

Arkadiusz KWAPISZ
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Patentowych