Klaster IT – jak MNOŻĄC potencjał DZIELIĆ się doświadczeniem?

13 mar 2013
09:10 - 09:20
Hotel Rzeszów

Klaster IT – jak MNOŻĄC potencjał DZIELIĆ się doświadczeniem?

Paweł KIELANOWSKI

Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka