I blok tematyczny – Sprzedaż i bezpieczeństwo – Internetowe śledzenie – jak wykorzystać w biznesie i co na to Kowalski

02 paź 2014
10:20 –10:50

I blok tematyczny – Sprzedaż i bezpieczeństwo – Internetowe śledzenie – jak wykorzystać w biznesie i co na to Kowalski

Maciej ZAGÓROWSKI
Współzałożyciel, Dyrektor Interaktywny FEB Sp. z o. o.