Czynniki gwarantujące sukces na rynku globalnym innowacyjnych rozwiązań firm sektora IT.

13 mar 2013
13:10 – 13:30
Hotel Rzeszów

Czynniki gwarantujące sukces na rynku globalnym innowacyjnych rozwiązań firm sektora IT.

dr inż. Arkadiusz LEWICKI
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie