Program 2013

Dzień 1
13 mar 2013
08:00 - 09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU

Powitanie, otwarcie Kongresu

Wojciech MATERNA Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Klaster IT – jak MNOŻĄC potencjał DZIELIĆ się doświadczeniem?

Paweł KIELANOWSKI Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Innowacyjne rozwiązania w systemach wideokonferencyjnych.

Grzegorz ARENT Sales Engineer, Polycom Michał JABŁOŃSKI Enterprise Account Manager, Polycom
Grzegorz Arent

Najnowsze trendy rynkowe w komunikacji dla przedsiębiorstw.

Paweł PODWYSOCKI Prezes Zarządu, Siemens Enterprise Communications Polska
Paweł Podwysocki

Znaczenie projektów innowacyjnych w gospodarce regionu.

Krzysztof KŁAK Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
10:30 - 10:40

WRĘCZENIE BRĄZOWYCH ODZNAK JAKOŚCI DLA PIĘCIU KLASTRÓW W RAMACH PROJEKTU CAPACITY DEVELOPMENT FOR CLUSTER MANAGERS

10:40 - 10:55

PRZERWA

Bezpieczeństwo w sieci. Urządzenia aktywne.

Mariusz KARBOWSKI Area Sales Manager Poland, Enterasys Networks

Systemy B2B & e-commerce i możliwości współfinansowania ze środków UE.

Paweł PRENETA Kierownik projektów, Ideo Sp. z o.o.

Ochrona patentowa w kraju i zagranicą. Przykładowe rozwiązania wspomagane programem do maszyn cyfrowych.

Arkadiusz KWAPISZ Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Patentowych

Zarządzanie Projektami IT – kryteria sukcesu projektu informatycznego.

Sławomir ŻMUDA Certified Project Manager – IPMA Level C ®, BMM Sp. z o.o.
12:35 – 12:50

PRZERWA

Private cloud jako jedna z szans na optymalizację kosztów IT.

Michał ROMANOWSKI Marketing Manager, Beyond.pl

Czynniki gwarantujące sukces na rynku globalnym innowacyjnych rozwiązań firm sektora IT.

dr inż. Arkadiusz LEWICKI Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Adobe Connect Edge Servers – rozwiązania platform e-learningowych.

Janusz LENKIEWICZ Dyrektor zarządzający mediaKURSY
14:10 - 15:10

LUNCH

DEBATA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW I PUBLICZNOŚCI

Temat: Przyszłość w informatyce. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Moderator: Mateusz TUŁECKI, Doradca Zarządu ds. Marketingu i PR, Satus Venture Eksperci: Olgierd MADEJ, Dyrektor Sprzedaży na obszar Europy Wschodniej oraz...
Więcej
16:10 – 16:30

LOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONGRESU

16:30

ZAKOŃCZENIE KONGRESU