Organizatorzy Kongresu

Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży ICT. Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Ponadto wspomaga transfer wiedzy oraz wspiera finansowo perspektywiczne firmy typu start-up i spin-off. Ścisła współpraca firm branży IT w ramach Wschodniego Klastra Informatycznego pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują członkowie organizacji. 

Więcej informacji na: www.klasterit.pl

Exacto Sp. z o.o. to Agencja Public Relations. W portfolio firmy znajdują się projekty z zakresu relacji z mediami, komunikacji kryzysowej, identyfikacji wizualnej, a także organizacji wydarzeń. Firma jako partner techniczny wspiera od początku Kongres Profesjonalistów IT.  Exacto jest pomysłodawcą i organizatorem Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach – wydarzenia organizowanego od 2011 roku, skierowanego do przedstawicieli samorządów, agencji rządowych oraz instytucji okołobiznesowych zajmujących się marketingiem miejsc. Od 18 lat jest również współorganizatorem Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który na stałe wpisał się w kalendarz największych imprez branżowych. Spółka Exacto zrealizowała dla swoich klientów dziesiątki projektów z zakresu m.in. wdrażania strategii komunikacji, rebrandingu, crisis management, jak również przeprowadzania audytów wewnętrznych. Świadczone przez firmę usługi mają na celu kreowanie pożądanego wizerunku i podniesienie jakości komunikacji organizacji z otoczeniem.

Więcej informacji na: www.exacto.pl

Prime Bit Games S.A. od 2018 roku jest spółką notowaną na giełdzie New Connect. Tworzą ją profesjonalni, pełni pasji programiści i graficy. Kwalifikacje i doświadczenie w branży, a także sukcesy w wielu prestiżowych konkursach międzynarodowych sprawiają, iż wykonują innowacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom współczesnych użytkowników.
Zespół Prime Bit Games S.A. ma na swoim koncie: aplikacje mobilne, webowe, natywne, hybrydowe, VR, gry, portale i strony www realizowane na specjalne zamówienie firm zarówno lokalnych jak zagranicznych. Największą naszą dumą są autorskie gry: Magic Nations, Dark Tower, Inside Grass, i Caveman Chuck, stworzone na silniku Unity 3D, dostępne w: sklepie play, AppStore, Steam i Nintendo Switch.Firma Prime Bit Games S.A. wspiera podkarpacką branżę informatyczną poprzez organizowanie od kilku lat eventów technologicznych takich jak: Rzemiosło IT czy Game Jam Rzeszów.

Więcej informacji na: www.primebitgames.com

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Projekt jest prowadzony wraz z najważniejszymi interesariuszami procesu wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)” w regionie, w kraju oraz w Europie.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającego między innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W efekcie realizacji projektu powinny nastąpić: zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości.