Speaker 3 Columns Style 2

Caption Lines Here

Aleksander Miler

Dyrektor Sprzedaży w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, IBM

Krzysztof Bełech

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, założyciel SATUS

Mateusz Tułecki

Doradca Zarządu ds. Marketingu i PR, Satus Venture

Grzegorz Arent

Inżynier systemowy, Polycom Polska

Tadeusz Golonka

Microsoft Regional Director in Poland