Zintegrowany system do zarządzania zasobami informacyjnymi w firmie. Czy szanujesz posiadaną wiedzę?

13 mar 2013
13:50 – 14:10
Hotel Rzeszów

Zintegrowany system do zarządzania zasobami informacyjnymi w firmie. Czy szanujesz posiadaną wiedzę?

Marcin KANDEFER
Logito Sp. z o.o.