Prelegenci 2019

Vladimir Alekseichenko

Założyciel DataWorkshop