Organizator Kongresu

KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

Jest dobrowolną, trwałą organizacją zrzeszającą osoby i podmioty, które wnoszą swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Stowarzyszenie jest koordynatorem Klastra IT Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Głównymi celami Stowarzyszenia są integracją środowiska podkarpackich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska teleinformatycznego oraz reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia. Informatyka Podkarpacka jest organizatorem Kongresu Profesjonalistów IT od pierwszej edycji wydarzenia.

Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży ICT. Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Ponadto wspomaga transfer wiedzy oraz wspiera finansowo perspektywiczne firmy typu start-up i spin-off. Ścisła współpraca firm branży IT w ramach Wschodniego Klastra Informatycznego pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują członkowie organizacji. 

Więcej informacji na: www.klasterit.pl

NASK SA

Powołana przez instytut badawczy NASK spółka NASK SA jest integratorem usług telekomunikacyjnych. Świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach. Zapewnia również tradycyjne usługi teleinformatyczne – dostęp do Internetu i telefonię.
Spółka kontynuuje współpracę z partnerami instytutu badawczego NASK poprzez realizację dotychczasowej oferty telekomunikacyjnej. Prowadzi szeroko zakrojone prace mające na celu opracowanie nowych produktów, rozwój już istniejących, oraz dostosowanie ich do aktualnych wyzwań rynku, a także rosnących potrzeb stałych i nowych klientów. Stale poszerzany jest zakres usług dostępnych w modelu chmurowym, wprowadzane są innowacyjne usługi telekomunikacyjne oraz szereg usług dodatkowych i komplementarnych. Najbardziej dynamicznie rozwija się obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego wywodzący się z wieloletnich doświadczeń i szerokich kompetencji instytutu badawczego NASK.